Lidé stále více
myslí zeleně.

Společnost Infocall se těší na jasnou budoucnost bez všech druhů nadbytku. To není jen o tom hlavním – je to o zachování planety.

• Automatické zhasínání osvětlení v kancelářích
Ponechávání rozsvíceného osvětlení v kancelářích je běžný
a pochopitelný problém. Když máte moc práce, tak někdy na světla zapomenete. Ale ne ve společnosti Infocall.
Naše systémy automatického zhasínaní osvětlení nepoužívají světla, když je my nepotřebujeme.

• Skartování papíru | Skartování papíru nejen napomáhá recyklaci papíru, také to správně a bezpečně zneškodňuje důvěrné dokumenty. Společnost Infocall uchovává v bezpečí podnikání klientů a životní prostředí tím, že vždy ozřezáním skartuje a recykluje důvěrné dokumenty a veškeré ostatní vzniklé papírové dokumenty.

• Podávání hlášení v reálném čase - odstranění tištěných hlášení | Není žádným tajemstvím, že papír se vyřazuje
z používání ve všech formách a oblastech podnikání. Šetří to peníze, čas a životní prostředí. My šetříme všechny tři pro každého klienta tím, že využíváme jeho vlastní systémy pro podávání hlášení v reálném čase online, abychom získali vhled do podnikového provozu v reálném čase. Již není nadále třeba tisknout hlášení a zprávy, abyste je brali
s sebou na zasedání, porady a schůzky.

Společnost nabízí úplný sortiment služeb včetně služeb střediska Help Desk, technologického partnera, služby plnění,
e-obchodu, příchozích a ochozích služeb telefonického zákaznického střediska, zpracování emailů a údajů.

Navíc kromě poskytování nejlepších odpovědních služeb, věnuje společnost značné zdroje na zkoumání, vývoj
a integraci nejnovějších komunikačních technologií do své provozní infrastruktury, včetně naprosto přesných příchozích a odchozích telefonních systémů telefonického zákaznického střediska, VOIP, pokročilého IVR, softwaru pro zpracování objednávek a sofistikovaných automatických systémů zkonstruovaných pro snížení klientských nákladů a zrychlení provozu, pro rostoucí produktivitu a zisky.

Společnost Infocall s.r.o. vznikla v roce 2000 jako společnost zajišťující služby vyrovnávacího a předváděcího Callcentra.

Již od svého počátku šlo o aktivity zaměřené spíše technologicky
a tak hlavním cílem společnosti nebylo konkurovat komerčním telemarketingovým firmám, ale nabídku založit na službách helpdesku, péči o zákazníky a své působení orientovat na dlouhodobé vztahy se stálými partnery.

Společnost Infocall je soukromá a soukromě provozovaná společnost mající ředitelství v Praze a s odbornými zaměstnanci, jejichž teoretická i praktické zkušenosti jsou na vysoké úrovni.

& historie společnosti
O nás

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

 

Naše služby O společnosti Reference - naše TOP klienti Kontakty